Injektointi

Kalliorakentamisen esilujitukseen ja vuotovesien tukkimiseen sopivat Samaan Heidelberg grouppiin kuuluvien Cementan ja Norcemin injektointisementit.

Jälki-injektointiin on tarjolla Spetec kemialliset injektointimateriaalit.