Injektointi

Kalliorakentamisen esilujitukseen ja vuotovesien tukkimiseen sopivat Cementan injektointisementit. Jälki-injektointiin on tarjolla Spetec kemialliset injektointimateriaalit.