Porapultti / JAP-pultti

Porapultti on jatkuvakierteinen tanko, jonka keskellä kulkee huuhtelukanava. Porapultin käyttömahdollisuuksia voidaan laajentaa liittämällä porapulttiin eri lisäosia. Porapultteja on saavilla eri kokoisina ja pituisina ja ne ovat sinkittävissä ja/tai maalattavissa.

 

Porapultin käyttö kalliopulttina sementtijuotoksella:

Porapulttia voidaan harjateräksen tapaan käyttää sementtijuotettuna kalliopulttina. Aluslevyä ja mutteria käyttämällä saadaan tuenta myös kalliopintaa vasten.

 

Porapultin käyttö itseporautuvana pulttina (eng. self-drilling rock bolt):

Porapulttiin voidaan liittää maakruunu, jolla voidaan porautua rikkonaiseen maaperään. Huuhtelureiän avulla voidaan syöttää juotosmassa.

 

Porapultin käyttö läpi-injektoitavana porapaaluna:

Porapulttia voidaan käyttää myös porapaaluina maatuentatöissä, sillä huuhtelukanavan kautta voidaan myös injektoida.

Porapultti-esite (.pdf)

Lisätietoa tarjolla olevista porapulteista myös päämiehemme Gonarin esitteessä. Saavilla vastaavat mallit kuin Ischebeck Titanilla.

Gonar-esite (.pdf)

 

Porapultin käyttö JAP-pulttina:

Porapultin käyttömahdollisuuksia voidaan laajentaa liittämällä porapulttiin kärkiankkuri, aluslevy ja mutteri, jolloin puhutaan JAP-pultista eli jälki-injektoitavasta kärkiankkuripultista. Tällöin kärkiankkurin ansiosta yhdessä aluslevyn ja mutterin kanssa saadaan välitön kallion tuenta mutta juottaminen voidaan tehdä myöhemmin.

 

JAP-pultin käytön laajentaminen paineelliseen injektointiin:

Markkinoilla puhutaan hieman harhaanjohtavasti jälki-injektoitavista pulteista, vaikka kyse on jälkikäteen tehtävästä juottamisesta. Meillä on tarjolla laajennusosa JAP-pulttiin, jolloin voidaan juottamisen sijaan injektoida paineella kallioon.

JAP-pultti -esite (.pdf)