Kuidut

Viime vuosien aikana betonilattioiden raudoitus kuidulla on yleistynyt huomattavasti – aluksi tehtiin enenevässä määrin maanvaraisia lattioita ja viime vuosina kuitutekniikan ja laskentamenetelmien kehittyessä myös paalulaattalattioita.

Syyt kuitujen käyttöön ovat moninaiset, esimerkkeinä mm:

  • lattiantekijä saavuttaa suuren ajansäästön, kun perinteiseen raudoitukseen liittyvät valmistelu- ja asennustyöt jäävät pois
  • riski raudoituksen väärälle sijainnille vähenee oleellisesti, kun raudoitus hyvin sekoitetussa massassa jakautuu tasaisesti koko laatan alueelle
  • työssä voidaan käyttää varsinkin suurilla valualueilla koneellisia laserlevittimiä, jolloin massa voi olla kohteeseen parhaalla mahdollisella tavalla optimoitu, toisin kuin käsin tapahtuvassa levityksessä
  • usein laatta voi olla perinteisesti suunniteltua laattaa ohuempi (tehokkaat kuidut, suojaetäisyydet)
  • tärkeimpänä syynä käyttää kuituja voidaan pitää oikein valitulla kuidulla tai kuituyhdistelmällä saavutettava lopputuloksen parempi laatu (parempi halkeilun hallinta, pienempi käyristyminen, suurempi iskunkestävyys ym)

Käyttökohteita voidaan todeta olevan lähes rajattomasti. Perinteisten mv-laattojen ja paalulaattojen lisäksi kuituja voidaan käyttää pintalattioissa ja kelluvissa lattioissa. Sovelluskohteita on myös elementtirakentamisessa, katu- ja tierakenteissa (mm. bussipysäkit, risteysalueet). Maanalaisessa rakentamisessa käytetään kuituja ruiskubetonoinnissa ja tunnelielementeissä.

Kuivumiskutistuman hallitsemiseksi laatat jaetaan joko liikunta- tai sahasaumoin pienempiin ruutuihin. Suositeltavaa on kuitenkin pyrkiä (riittävän paksuissa eli yli 140 mm:n lattioissa) saumattomaan ratkaisuun, koska sauma on lattiarakenteen heikon kohta.

Kaikilla betonirakenteissa käytettävillä kuiduilla tulee olla CE-hyväksyntä ja DoP eli suoritustasoilmoitus.