Asfalttikuidut

USA:ssa on kehitetty asfalttiin lisättävä korkean vetolujuuden kuitulujite, jota on testattu nykypäivän tiukoin standardein ja sekä todellisissa olosuhteissa vuosien ajan. Forta-Fi ® tarjoaa huomattavia kustannussäästöjä vähentämällä merkittävästi asfaltin halkeilua, urautumista ja painumista.

Käyttämällä ainutlaatuista kuitusekoitetta asfalttimassassa voidaan tietyissä olosuhteissa saavuttaa jopa 35 % säästö asfaltin määrässä. Toisaalta voidaan saavuttaa yli 50 % pidempi kestoikä verrattuna saman paksuiseen vahvistamattomaan asfalttiin. Etu kustannuksissa ja vaikutuksille liikenteen sujuvuudelle vähentyneenä kunnossapitotarpeena on ilmeinen.

Forta-Fi ® sisältää aramidi- ja polyolefiinikuituja, jotka ovat tunnettuja vahvuudestaan, kestävyydestä ja sitovien ominaisuuksien takia. Pieni annos Forta-Fi kuitua vahvistaa koko asfalttia.

Forta-Fi ® edustaa todellista läpimurtoa kuitulujitetekniikassa. Uudella tuotteella ei saavuteta vain kustannussäästöjä ja parempaa suorituskykyä, vaan se antaa asfaltin tuottajille ja urakoitsijoille edun kilpailluilla markkinoilla. Kuitu on helposti sekoitettavissa joko asfalttiasemalla tai työmaalla.

FortaFi –asfaltti                                                                 Perinteinen asfaltti

kuva1 kuva2

Kuva 1. Kuidut jakavat voimat tasaisemmin alusmateriaaliin vähentäen maksimikuormia ja vaurioita kuin perinteisellä tavalla toteutetussa asfaltissa.

Infrastruktuurihankkeissa on saavutettavissa suuria kustannussäästöjä, kun rakentamis- ja korjauskustannukset teillä, kaduilla, silloilla, lentokentillä sekä kaupallisilla ja teollisilla parkkipaikoilla vähenevät joko ohuemman laatan tai asfaltin pidemmän kestoiän ansiosta.

Kuidun kehittänyt yritys Forta Corporation on perustettu vuonna 1978 ja se oli ensimmäinen valmistaja, joka otti käyttöön kuitulujitteita Yhdysvaltain markkinoilla. Yrityksellä on enemmän patentteja kuin millään muulla tämän alan teollisuudessa. Se on tunnustettu maailman johtavana synteettisten kuitujen tutkijana ja kehittäjänä, jolla on onnistuneita sovelluksia ympäri maailmaa.

kuva3

Kuva 2. Halkeaminen kehittyminen vähenee tai jopa pysähtyy kuidulla vahvistetussa asfaltissa.

Kuitua on testattu mm. Arizonan osavaltion yliopiston yhdyskunta- ja ympäristötekniikan osastolla. Tutkimus, joka julkaistiin joulukuussa 2008, on saatavilla pyynnöstä.

Forta-FI -esite (.pdf)