Polymeerikuidut

 

Polymeerikuidut eli ns. muovikuidut voidaan jakaa kahteen pääryhmään: mikro- ja makrokuidut, joiden käyttökohteet ja ominaisuudet poikkeavat toisistaan selkeästi.

Mikrokuidut voivat olla yksi- tai monisäikeisiä sekä fibrilloituja. Kooltaan mikrokuidut ovat yleensä 6-20 mm pitkiä ja me käytämme paksuudeltaan tehokkaimpia 34 µm kuituja. Mikrokuiduilla tavoitellaan lattiarakenteissa plastisen vaiheen kutistuman hallintaa sekä pienempää plastista painumaa. Ruiskubetonoinnissa käyttötarkoitus on palotilanteen räjähdyshalkeilun estäminen. Mikrokuiduilla saadaan betonipinta tiiviimmäksi ja iskun- ja kulutuskestävyys suuremmaksi. Annostelu käyttökohteen mukaan yleensä 1-2 kg/m3. Mikrokuiduilla ei voida korvata rakenteellista raudoitusta.

Makrokuiduilla tarkoitetaan pidempiä ja paksumpia (>0,30 mm) kuituja, joita voidaan käyttää rakenteelliseen lujitukseen ja kutistuman halkeilun hallintaan. Syyt makrokuitujen käyttöön ja käyttökohteet ovat samat kuin teräskuiduilla, ei kuitenkaan kantaviin rakenteisiin. Erityisen hyvin makrokuidut soveltuvat erilaisiin elementteihin ja säälle alttiisiin olosuhteisiin, sillä mahdollisesti pintaan jäävä kuitu ei ruostu. Maatalousrakentamisessa etuna on hyvä kemikaalikestävyys ja eläimien kannalta riski vahingoittumiseen on pienempi. Viime aikoina suuri osa pinta-lattioista on tehty käyttäen makrokuitua kutistumaraudoituksena. Mahdollisuus ns design-lattioihin on uusi selkeä sovellusalue, johon teräskuitujen käyttöä taasen ei juuri voi suositella.

Makrokuiduilla voidaan toteuttaa ns. saumattomia lattioita kuten teräskuiduillakin.

Kaikilla betonirakenteissa käytettävillä kuiduilla tulee olla CE-hyväksyntä ja DoP eli suoritustasoilmoitus.